Downloads

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfKvalitetno i dostupno obrazovanje Pristup kvalitetnom obrazovanju hiljadama djece kojoj je ovo pravo bilo uskraćeno osnovni je cilj projekta „Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018“. Projektom su obuhvaćene tri oblasti - pristup kvalitetnom obrazovanju u oblasti ranog rasta i razvoja, uključivanje djece sa poteškoćama u obrazovni sistem, kao i podučavanje i učenje zasnovano na ishodima učenja usklađenim sa međunarodnim standardima. 28/10/20197MB
application/pdfFor the safety of every childMunicipalities of Srebrenica and Sanski Most have a response to any disaster!20/11/20176MB
application/pdfZa sigurnost svakog djetetaOpcine Srebrenica i Sanski Most imaju odgovor na svaku katastrofu!20/11/20176MB
application/pdfKako da postupim ako se desi?Strip kartice sa pitanjima i odgovorima kako postupati u slučaju požara, zemljotresa, poplave, klizišta i/ili ekstremnih temperatura. 20/11/20175MB
application/pdfJa imam pravaUN Konvencija o pravima djeteta (ilustrirano izdanje) Realizirano u saradnji sa institucijom ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine (na jezicima bh. naroda)18/11/20135MB
application/pdfBilten Save the Children-a za sjeverozapadni BalkanApril 2013.14/11/20135MB
application/pdfПриручник за коришћење Методологије рада центра за рани растМетодологија рада центара за рани раст и развој чији је циљ био креирати програме за спровођење развојно-едукативних програма, унутар модела за рани раст и развој за сву дјецу предшколског узраста од 3 до 6 година, а који су усклађени са релевантним стандардима. Методологија даје адекватне смјернице за рад са родитељима и са локалном заједницом. Програми који су у њој обрађени базирани су на принципима унапређења развоја дјеце.11/05/20185MB
application/pdfRegional Research on prevalence of street childrenRegional Research on prevalence of street children phenomenon in Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia was conducted by the Regional Network for Street Involved Children and at Risk Children. The research aimed to assess the situation of vulnerable families of street involved children and children at risk, while focusing on identifying the gaps and needs and offering recommendations for improvements in service provision for these children.20/09/20165MB
application/pdfBoxes of Wonder - Program with children on the moveThe manual presens the use Boxes of Wonder, an innovative conceptual framework for structuring the programs of direct work with children on the move. This methodology was developed in the framework of Save the Children's response to the refugee and migrant crisis in Serbia, and published by Balkans Migration and Displacement Hub, working within Save the Children North West Balkans.10/06/20195MB
application/pdfPriručnik za vanpravosudne organePriručnik za vanpravosudne organe o primjeni odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji BiH i Brčko Distriktu.11/05/20165MB

Pages