Downloads

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfRegionalni izvještaj o seksualnoj eksploataciji djeceRasprostranjenost, prevencija i suzbijanje seksualne eksploatacije djece Istraživanje o seksualnoj eksploataciji djece urađeno je u saradnji s članicama Mreže ombudsmana za djecu Jugoistočne Evrope. Septembar 2012.08/11/20132MB
application/pdfRegional Report: Sexual exploitation of childrenTrends, prevention and protection from sexual exploitation of children The survey on sexual exploitation of children was conducted in cooperation with the members of the Ombudsman for Children South East Europe Network September 201208/11/20132MB
application/pdfSmjernice za sudije i tuzioce - ĆirilicaVodič za sudije i tužioce na temu visokotehnološkog kriminala i zaštite djece u Bosni i Hercegovini, prvenstveno je namijenjen za podršku u realizaciji osnovnih obuka za sudije i tužioce koji rade ili se žele edukovati za rad na predmetima visokotehnološkog kriminaliteta u kojem se djeca javljaju kao počinioci, žrtve ili svjedoci. U Vodiču se posebna pažnja upravo poklanja osnovnim pojmovima visokotehnološkog kriminala, ukazuje na njegove pojavne oblike, daje prikaz savremenih trendova u izvršenju krivičnih djela iz ove oblasti i analizira normativni okvir koji reguliše ovu oblast u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u sferi krivičnopravne reakcije.15/02/2021650KB
application/pdfThe rights of all children in the context of international m2012 Day of general discussion Committee on the Rights of the Child United Nations September 28, 2012, Geneva08/11/2013263KB
application/pdfSmjernice za sudije i tužioce - Latinica Vodič za sudije i tužioce na temu visokotehnološkog kriminala i zaštite djece u Bosni i Hercegovini, prvenstveno je namijenjen za podršku u realizaciji osnovnih obuka za sudije i tužioce koji rade ili se žele edukovati za rad na predmetima visokotehnološkog kriminaliteta u kojem se djeca javljaju kao počinioci, žrtve ili svjedoci. U Vodiču se posebna pažnja upravo poklanja osnovnim pojmovima visokotehnološkog kriminala, ukazuje na njegove pojavne oblike, daje prikaz savremenih trendova u izvršenju krivičnih djela iz ove oblasti i analizira normativni okvir koji reguliše ovu oblast u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u sferi krivičnopravne reakcije.15/02/2021590KB
application/pdfPrava dece u kontekstu međunarodnih migracija2012 Dan generalne diskusije Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija 28. Septembar 2012, Ženeva08/11/2013250KB
application/pdfSmjernice za integraciju HEART metodologije u nastavuHEART, je skraćenica za Healing and Education Through the Arts (Iscjeljenje i obrazovanje kroz umjetnosti), i jedan je od programa psihosocijalne podrške organizacije Save the Children koji se zasniva na umjetnosti, a čiji je cilj pomoći djeci izloženoj traumatskim iskustvima ili svakodnevnom stresu.HEART je prilagodljiv model, čija je namjera da se integriše u svakodnevni/sedmični rad sa djecom u vrtićima i školama ili drugim prostorima u zajednici u kojima borave djeca. Model je namijenjen djeci starosti 3 do 20 godina i trenutno se provodi u 20 zemalja svijeta. “Smjernice” uzimaju u obzir prilike u kojima se provode nastavni planovi i programi i potrebe nastavnog osoblja za ujednačenim načinom rada kroz konkretna uputstva o pružanju psihosocijalne podrške u nastavnom procesu zbog čega i nosi naziv: Smjernice za integraciju HEART metodologije u nastavne planove i programe.18/03/20212MB
application/pdfZdravstvena zaštita djece u BiHSpecijalno izvješće Banja Luka, prosinac 201208/11/20133MB
application/pdfSpotlight on the refugee children in Romania-February 2021High increase of the number of refugees and migrants arriving in Romania in 2020 resulted in overcrowding of the accommodation centres, poor shelter conditions and lack of essential services. The report provides a comprehensive overview of the situation and children's needs.26/02/2021923KB
application/pdfMladi i djeca u sukobu sa zakonomSpecijalni izvještaj Bosanski jezik Oktobar 2012.11/11/20131MB

Pages