News

Thursday 4 May 2023

Kako da razgovaramo o tragičnom događaju u osnovnoj školi u Beogradu

Tragično nasilje u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar” je traumatski događaj koji utiče na živote sve dece i odraslih u Srbiji i u regionu, kao i društvo u celini.

Wednesday 3 May 2023

Saveti stručnjaka organizacije Save the Children o tome kako da razgovarate sa vašim detetom o pucnjavi u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu

Pročitajte savete stručnjaka organizacije Save the Children o tome kako da razgovarate sa vašim detetom o pucnjavi u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu

Thursday 27 April 2023

Postanite članovi našeg Dječijeg savjetodavnog odbora na projektu “CSAPE – Child Sexual Abuse Prevention and Education / Edukacija u cilju prevencije seksualnog zlostavljanja djece”!

Postanite članovi našeg Dječijeg savjetodavnog odbora na projektu “CSAPE – Child Sexual Abuse Prevention and Education / Edukacija u cilju prevencije seksualnog zlostavljanja djece”! Ako imate između 12 i 17 godina, volite učiti o dječijim pravima i učestvovati u kreativnim aktivnostima, ovo je prilika za vas! Tražimo djecu koja su spremna da budu aktivni članovi Dječijeg savjetodavnog odbora od maja 2023. do novembra 2024. godine.

Wednesday 19 April 2023

TOR for the consultant to co-create project materials by providing thematic Child Sexual Exploatation (CSEA) and Abuse prevention and education expertise and guidance, co-design and implement training for professionals

Save the Children in the North West Balkans seeks a consultant (from now on: The Consultant) to provide thematic Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA) prevention and education expertise and guidance and to implement online training to educate and empower professionals to recognize early intervention and prevention of sexual violence in working with young people who exhibit sexual interest towards children. The training will be based on materials developed by Save the Children to be used by the professionals working with the youth and the youth themselves (UZRAST). The Consultant will be required to adapt these materials to the local context. The goal is to lower the threshold for a young person to speak openly with a safe professional, opening the possibility to seek help.

Tuesday 28 March 2023

Socijalni radnici, čuvari dječjih prava

Svakog marta, obilježava se mjesec socijalnog rada, odaje se priznanje predanosti i empatiji socijalnih radnika koji pružaju usluge djeci i odraslima u potrebi, te se slavi njihov konstantni doprinos društvu. Socijalni radnici pružaju podršku ljudima svih profila u zajednicama, a naročito se ističe angažman i posvećenost prema ostvarivanju prava djece. Socijalni radnici „mobilnog tima“ za prevenciju prosjačenja JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ intenzivno rade sa djecom koja su u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, djecom koja se bave prosjačenjem, radom na ulici.

Pages