Downloads

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfPriručnik za rad sa porodicama iz ranjivih grupaProgram jačanja roditelja/porodica djece iz ranjivih grupa u okviru projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djevojčice i dječake Rome“.26/07/20175MB
application/pdfPriprema nastavnih jedinica o sigurnosti djece na internetuPRIPREMA NASTAVNIKA ZA NASTAVNE JEDINICE O SIGURNOSTI DJECE NA INTERNETU – primjer Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona: Dokument u prvom dijelu prikazuje pripremu za nastavnike po tematskim cjelinama i nastavnim jedinicama za osnovne i srednje škole, dok je drugi dio posvećen istraživanju koje je Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona uz podršku Save the Children proveo s ciljem ispitivanja uticaja nastavnih jedinica o sigurnosti na internetu na stavove, znanja i ponašanja učenika i učenica osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu.03/08/2018962KB
application/pdfPrimjena inkluzivnih principa podučavanjaUnapređenje obrazovnog sistema u oblasti primjene inkluzivnih principa podučavanja - Publikacija stručnih radova i izlaganja sa stručnog simpozijuma30/03/20163MB
application/pdfPreporuke za unapređenje zaštite prava djece na privatnostU saradnji sa organizacijom Save the Children, u okviru projekta "Jačanje kapaciteta Odjela za praćenje prava djece" Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Ombudsmeni su izradili analizu sa Preporukama za unapređenje stanja u oblasti zaštite prava djece na privatnost kada su prava narušili mediji u Bosni i Hercegovini, posebno djece žrtava seksualnog nasilja“ Bosanski jezik Novembar 2012.11/11/20133MB
application/pdfPreporuke za unapređenje zaštite prava djece na privatnostU suradnji s organizacijom Save the Children, u okviru projekta "Jačanje kapaciteta Odjela za praćenje prava djece" Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Ombudsmani su izradili analizu s Preporukama za unapređenje stanja u oblasti zaštite prava djece na privatnost kada su prava narušili mediji u Bosni i Hercegovini, posebice djece žrtava seksualnog nasilja“. Hrvatski jezik Studeni 2012.11/11/20133MB
application/pdfPravo deteta na kvalitetno staranjeAnaliza sprovođenja smernica Ujedinjenih nacija za alternativno staranje o deci u zemljama zapadnog Balkana12/09/20141MB
application/pdfPrava dece u kontekstu međunarodnih migracija2012 Dan generalne diskusije Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija 28. Septembar 2012, Ženeva08/11/2013250KB
application/pdfPraktikum za obukusudija, tužilaca, policije, socijalnih radnika i drugih profesionalaca o temi suzbijanja prisilnog i štetnog rada djece na ulici u Bosni i Hercegovini Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku Save the Children13/05/2014895KB
application/pdfPozitivna disciplina u svakodnevnom roditeljstvuSave the Children preveo je knjigu „Pozitivna disciplina u svakodnevnom roditeljstvu“ autorice prof. dr. Joan E. Durrant. U ovom praktičnom priručniku za roditelje spojeno je ono što znamo o zdravom razvoju djece, rezultati istraživanja o uspješnom odgoju i principi prava djeteta. “Pozitivna disciplina” djetetu, kao onome ko uči, pristupa nenasilno i s poštovanjem. To je pristup u učenju kojim se djeci pomaže da uspiju, pružaju im se informacije i pomaže njihov razvoj.03/04/20144MB
application/pdfPozitivna disciplina u svakodnevnom podučavanjuSave the Children preveo je knjigu „Pozitivna disciplina u svakodnevnom podučavanju: Smjernice za nastavnike” autorice prof. dr. Joan E. Durrant. „Pozitivna disciplina“ je nenasilna i poštuje dijete kao učenika. To je pristup nastavi koji djeci pomaže da uspiju, daje im informacije koje trebaju da uče i podržava njihov razvoj. Decenije istraživanja su nas naučile mnogo toga o načinu na koji djeca uče i razvijaju se. Pristup prikazan u ovom priručniku je zasnovan na tom istraživanju.03/04/20142MB

Pages