Downloads

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfСпречавање раног напуштања школовањаСмјернице за успостављање мултисекторског модела спречавања раног напуштања школовања у локалним заједницама -Улога сервиса у заједници у спречавању раног напуштања школовања-српски језик01/07/20201MB
application/pdfСмјернице за проведбу програма из области заштите/спашавањSave the Children ради већ девет година на развијању локалних капацитета у области смањена ризика од катастрофа у Босни и Херцеговини. У протеклом периоду Save the Children је уз подршку Министарства сигурности БиХ и ангажман радне групе стручњака из области инклузије и образовања djеце са потешкоћама у развоју израдио приручник „Смјернице за наставнике за реализацију програма из области заштите и спашавања у основним школама – допуна за рад са djецом са потешкоћама у развоју“.21/06/20193MB
application/pdfСМЈЕРНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У ШКОЛСКИМ УСТАНОВАМАСмјерницама су презентирана сазнања о пожару као опасности која је веома честа појава у савременом друштву, о узрочницима пожара и мјерама које је неопходно проводити како би се смањио број насталих пожара.20/11/2017632KB
application/pdfСмјернице за друштвено одговорне ИКТ компаније Смјернице за друштвено одговорне информационо-комуникационе компаније у области заштите дјеце од сексуалног искоришћавања и злостављања. Смјернице и препоруке су формиране за пет главних области у којима компаније могу да пруже значајан допринос у остварењу безбједнијег дигиталног окружења за дјецу. Те области су: Интеграција права дјетета у корпоративне политике и процесе; Развијање процедура за вођење случајева и руковање осјетљивим материјалом; Конкретизација дјеловања на добно осјетљивом дигиталном окружењу; Едуковање дјеце и одраслих о одговорној употреби дигиталних услуга; Промовисање технологије за повећање грађанског ангажмана.27/03/20202MB
application/pdfПриручник за коришћење Методологије рада центра за рани растМетодологија рада центара за рани раст и развој чији је циљ био креирати програме за спровођење развојно-едукативних програма, унутар модела за рани раст и развој за сву дјецу предшколског узраста од 3 до 6 година, а који су усклађени са релевантним стандардима. Методологија даје адекватне смјернице за рад са родитељима и са локалном заједницом. Програми који су у њој обрађени базирани су на принципима унапређења развоја дјеце.11/05/20185MB
application/pdfПрепоруке за унапређење заштите права дјеце на приватностУ сарадњи са организацијом Save the Children, у оквиру пројекта "Јачање капацитета Одјела за праћење права дјеце" Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине, Омбудсмени су израдили анализу са Препорукама за унапређење заштите права дјеце на приватност када су права нарушили медији у Босни и Херцеговини, посебно дјеце жртава сексуалног насиља“. Српски језик Новембар 2012.11/11/20137MB
application/pdfПрактикум за обукусудија, тужилаца, полиције, социјалних радника и других професионалаца о теми сузбијања присилног и штетног рада дјеце на улици у Босни и Херцеговини Министарство за људска права и избјеглице БиХ уз подршку Save the Children.13/05/20141MB
application/pdfНАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: „ВАТРОГАСЦИ – НАШИ ПРИЈАТЕЉИ“Mетодичко–дидактичка обука и припрема за час.20/11/2017732KB
application/pdfМлади и дјеца у сукобу са закономСпецијални извјештај Српски језик Октобар 2012.11/11/2013895KB
application/pdfИстраживање о размјерама и узроцима напуштања образовањаИзостанак подршке родитеља, недостатак материјалних средстава, пресељење и неопходност рада у циљу преживљавања, али и незаинтересираност за образовање основни су разлози које дјеца наводе као разлоге за напуштање школовања. Резултати су ово истраживања које је провела организација Саве тхе Цхилдрен у партнерству са Омладинским центром „Вермонт“ из Брчког и Удружењем „Жене са Уне“ из Бихаћа. Истраживање је проведено у оквиру пројекта „Бригхт4Алл - Основно право на образовање за сву дјецу у Босни и Херцеговини“ који финансира Европска унија. У истраживању проведеном током 2017. године, учествовала су дјеца, млади и одрасли, те стручњаци из области образовања и социјалне заштите. Опћине у којима се проводило истраживање су: Бихаћ, Бијељина, Брчко, Бужим, Цазин, Приједор, Сребреник и Велика Кладуша. Српски језик24/04/20181019KB

Pages