Obrazovanje

Utorak 20 February 2018

Majka Anita: Moj Faruk nas je sve pretvorio u bolje ljude

Parenting a child with developmental disabilities means a struggle from day one, but it makes you appreciate basic things more and see life with a totally different pair of eyes.

Nedelja 24 September 2017

Kako zadržati djecu u školi - i obezbijediti im budućnost

Cilj projekta je obezbijediti iste uslove za romske djevojčice i dječake van školskog sistema ili u riziku od napuštanja školovanja tako što će im se u obrazovnom sistemu pružiti podrška u obliku udžbenika, užine, prevoza...

Nedelja 24 September 2017

KAKO RADITI SA MILENIJUMSKOM GENERACIJOM U NASTAVI

"Moja grupa je imala zadatak da pripremi kraći igrokaz prema drami Jazavac na sudu i to je baš bilo zanimljivo. Nadam se da ćemo imati priliku da ponovo radimo slične zadatke..."

Petak 26 August 2016

Pobijedimo isključenost-svako dijete zaslužuje dobar početak

Biti rođen gluhonijem već je dovoljno teško. Biti rođen gluhonijem u romskoj porodici sigurno je još teže.

Utorak 23 August 2016

Svako dijete zaslužuje dobar početak

Kako bi osigurao uslove za provedbu ovog zakona, do danas je Save the Children osnovao 233 jedinice i 13 centara za rani rast i razvoj širom zemlje, otvorenih za oko 6500 djece godišnje. Uz to, ove godine smo osigurali optimalne pakete didaktičkog materijala...

Stranice