Downloads

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfVodič za nastavnike - HR VERZIJASvrha publikacije Odgoj i obrazovanje djece o sigurnoj upotrebi digitalnih tehnologija - Vodič za nastavnike je da pomogne učiteljima, nastavnicima i profesorima da svoje učenike u osnovnim i srednjim školama odgajaju i obrazuju o sigurnoj uporabi digitalnih tehnologija, razvijajući kod njih digitalne i socioemocionalne kompetencije. Digitalne i socioemocionalne kompetencije predstavljaju kompetencije za XXI stoljeće, koje su u cijeloj Europi prepoznate kao neophodne da bi jedinka živjela i egzistirala u današnje vrijeme. I u Bosni i Hercegovini ove dvije kompetencije prepoznate su kao dvije od deset ključnih kompetencija i životnih vještina neophodnih u 21 stoljeću. 09/09/20211MB
application/pdfVodič za nastavnike - BOS. VERZIJASvrha publikacije ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE O SIGURNOJ UPOTREBI DIGITALNIH TEHNOLOGIJA - Vodič za nastavnike je da pomogne učiteljima, nastavnicima i profesorima da svoje učenike u osnovnim i srednjim školama odgajaju i obrazuju o sigurnoj upotrebi digitalnih tehnologija, razvijajući kod njih digitalne i socioemocionalne kompetencije. Digitalne i socioemocionalne kompetencije predstavljaju kompetencije za XXI vijek, koje su u cijeloj Evropi prepoznate kao neophodne da bi jedinka živjela i egzistirala u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini ove dvije kompetencije prepoznate su kao dvije od deset ključnih kompetencija i životnih vještina, neophodnih u 21 vijeku.09/09/20211MB
application/pdfStrateški program sigurnost djece digitalno okruženje FBiHStrateški program za sigurnost djece u digitalnom okruženju u Federaciji BiH za period 2021–2023. nastao je sa svrhom definiranja misije pred izazovom fenomena nasilja nad djecom u digitalnom okruženju uz naznačavanje konkretnih smjernica za njihovo ostvarenje putem pripadajućeg Akcionog plana za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u FBiH 2021–2023. Ovaj dokument pokriva period od 2021. do 2024. godine i oslanja se na misiju, viziju i ciljeve međunarodnih dokumenata1 koji se odnose na prava djeteta, ali i posebna prava i zaštitu djece u digitalnom okruženju.09/09/20212MB
application/pdfMape puta borbe protiv seksualnog nasilja digitalni svijetDokument pod nazivom „Mapa puta borbe protiv seksualnog i drugih oblika nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“ neformalni je dokument sačinjen kako bi predstavljao polazišnu tačku za daljnje promišljanje o ovoj problematici. Svojom strukturom i primjerima dobre prakse koji se mogu ovdje naći, željelo se potaknuti stručnjake na osmišljavanje akcija u područjima vlastitih kompetencija i profesionalne djelatnosti, i to na način da one budu usmjerene prema dobrobiti djece i mladih – njihovoj zaštiti i jačanju osobnih kapaciteta za nošenje s izazovima koji prate ulazak u virtualni svijet. Također, ovaj dokument treba poslužiti kao temelj budućim istraživanjima online nasilja obzirom da u Bosni i Hercegovini nedostaje sistematski pristup ovom fenomenu. Dokument se može koristiti i kao temelj u metodološkom osmišljavanju istraživanja u okvirima interdisciplin- arnih projekata i aktivnostima koje okupljaju stručnjake s područja prava, kriminologije, zdravstva i medicine, psihologije, pedagogije, informatike i drugih nauka.09/09/20213MB
application/pdfBoys' Parliaments in refugee centres How children ‘Parliamentary sessions’ lead to improved lives among unaccompanied refugee and migrant children in camps in Bosnia and Herzegovina23/06/20212MB
application/pdfZa decu u pokretu, škola znači mnogo više od učenjaDesetine hiljada dece izbeglica i migranata nalaze se Srbiji, Bosni i Hercegovini, Grčkoj i ostalim u zemljama duž Balkanske rute, jedne od najvažnije ulazne tačke u Evropu. Zbog situacije u kojoj se nalaze, ova deca se često susreću sa velikim izazovima da nastave sa obrazovanjem. Obrazovanje je za njih od izuzetne važnosti, i mora im biti obezbeđeno. Jedino kroz obrazovanje deca u pokretu mogu da povrate svoje detinjstvo, postanu snažnija, steknu veštine i izgrade bolju budućnost za sebe i svoje porodice.18/06/2021767KB
application/pdfFor children on the move, school means more than lessonsUp to 50,000 refugee and migrant children are in the countries along the Balkans Route, one of the main entry routes to Europe. For them, access to quality education is often challenging, but immensely important and must be ensured. Through education, children on the move reclaim their childhood, build their skills and resilience and better future for themselves and their families.18/06/2021752KB
application/pdfSedra ExpressRefugee and migrant children accommodated in Temporary Reception Centre Sedra in Cazin, in Bosnia and Herzegovina, share their stories and experiences through the bulletin created with support from the Save the Children Child Protection Team.10/06/20211MB
application/pdfBorići Express Save the Children Child Protection Team working in the Temporary Reception Centre Borici, in Bihac, Bosnia and Herzegovina, supported unaccompanied and separated refugee and migrant children accommodated in the centre to share their stories and experiences through the Borici Express bulletin.26/03/20212MB
application/pdfSmjernice za integraciju HEART metodologije u nastavuHEART, je skraćenica za Healing and Education Through the Arts (Iscjeljenje i obrazovanje kroz umjetnosti), i jedan je od programa psihosocijalne podrške organizacije Save the Children koji se zasniva na umjetnosti, a čiji je cilj pomoći djeci izloženoj traumatskim iskustvima ili svakodnevnom stresu.HEART je prilagodljiv model, čija je namjera da se integriše u svakodnevni/sedmični rad sa djecom u vrtićima i školama ili drugim prostorima u zajednici u kojima borave djeca. Model je namijenjen djeci starosti 3 do 20 godina i trenutno se provodi u 20 zemalja svijeta. “Smjernice” uzimaju u obzir prilike u kojima se provode nastavni planovi i programi i potrebe nastavnog osoblja za ujednačenim načinom rada kroz konkretna uputstva o pružanju psihosocijalne podrške u nastavnom procesu zbog čega i nosi naziv: Smjernice za integraciju HEART metodologije u nastavne planove i programe.18/03/20212MB

Pages