Downloads

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfInclusive4All - Inclusion is not a gesture it's human rightChildren with disabilities have the right to learn from quality inclusive education and to be included in all aspects of society. In Bosnia and Herzegovina, many children with disabilities and their families are excluded from education and do not receive the needed community support. The project Inclusive4All aims to enable children with disabilities to develop their potentials and fully enjoy their right to education and social inclusion.04/12/20201MB
application/pdfInclusive4All: Inkluzija nije gesta - temeljno ljudsko pravoDjeca s poteškoćama i/ili invaliditetom imaju pravo učiti putem kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja i biti uključena u sve aspekte društva. U Bosni i Hercegovini su mnoga djeca s poteškoćama i/ili invaliditetom i njihove porodice isključeni iz obrazovanja i ne dobijaju potrebnu podršku zajednice.Projekat Inclusive4All želi djeci s poteškoćama i/ili invaliditetom omogućiti da razviju svoje potencijale i u potpunosti uživaju u svom pravu na obrazovanje i socijalnu inkluziju.04/12/20201MB
application/pdfSmjernice za podrsku djeci zrtvama digitalnog nasilja Priručnik sa smjernicama za podršku djeci žrtvama nasilja i porodici djece koja dožive traumu u digitalnom okruženju sadrži mapiranje i preporuke iz najboljih međunarodnih praksi, s fokusom na mehanizme podrške i oporavka za djecu koja su doživjela nasilje, kao i njihove roditelje. Ovi mehanizmi primjenljivi su i na djecu žrtve nasilja u digitalnom okruženju. Krajnji cilj ovog priručnika je stvaranje uvjeta za “puni krug”, tj. sveobuhvatnu intervenciju unutar sistema Bosne i Hercegovine i stručnjaka koji se bave ovom tematikom, u cilju zaštite djece i/ili dobijanja najbolje moguće podrške za oporavak od traume.Ova publikacija izrađena je u okviru projekta “Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije djece na internetu u Srbiji i BiH”.30/11/20202MB
application/pdfSituation for refugee children and needs in BiH - Oct 2020An advocacy briefing details the situation for refugee and migrant children in Bosnia and Herzegovina in October 2020, focusing on the shelter crisis, and outlines key advocacy asks to ensure needed protection for children on the move.25/11/2020377KB
application/pdfCovid-19 awareness notebook This notebook for children includes child-friendly information on coronavirus and Covid-19 prevention measures, as well as information on online safety, delivered through illustrations. 29/10/20205MB
application/pdfLetak Covid-19Za vrijeme globalne pandemije Korona virusa, ugrožena djeca i porodice u zemljama sjeverozapadnog Balkana – Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji – u posebno su teškoj situaciji. Pored nerazvijene ekonomije, slabih sistema socijalne zaštite i konstantnih političkih tenzije, prava marginaliziranih porodica nisu prioritet ni u redovnim okolnostima. Kako bismo odgovorili na hitne potrebe pomenutih grupa, Save the Children je reprogramirao projektna sredstva za nabavku hrane, higijenskih i proizvoda za bebe, kao i tableta kako bi se djeci omogućilo nesmetano praćenje online nastave. Ukupno smo distribuirali 2167 paketa hrane i higijenskih proizvoda, kao i 255 paketa za bebe. Save the Children je uz pakete pomoći kreirao i letak u kojem se djeci objašnjava šta je Covid-19 i mjere zaštite protiv ovog virusa. 29/10/20205MB
application/pdfA Handbook for Media ProffesionalsIt is estimated that there are around 70,000 children in Bosnia and Herzegovina who have some kind of disability. This is a very vulnerable group in Bosnian-Herzegovinian society which is faced with prejudice, exclusion and neglect by decision makers. In order to support the development of inclusion and the application of the biopsychosocial model at the local level in the Tuzla Canton area, Save the Children has prepared this handbook for reporting on children with disabilities and inclusion in educational and social processes. Users of this handbook will get a more complete insight into the concept of inclusion of children with disabilities and good practices in BiH and other countries, more information on challenges and ways of media presentation of this topic influences this progress, and will be introduced to the terminology, journalistic techniques and tools for a better reporting on children with disabilities on the path to creating more inclusive media.28/10/2020544KB
application/pdfPrirucnik za medijske djelatnike Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 70.000 djece koja imaju neku vrstu invaliditeta ili poteškoće u učenju i razvoju. R iječ je o izrazito ranjivoj grupi bh. društva, koja je suočena s predrasudama, isključenošću i zanemarenošću od strane donosilaca odluka. Djeca s poteškoćama i/ili invaliditetom i njihovi roditelji i dalje se suočavaju s preprekama kad je u pitanju pravo na obrazovanje, uprkos tome što je ono zagarantirano međunarodnim dokumentima čija je potpisnica i naša zemlja, prvenstveno Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Kako bi se podržao razvoj inkluzije i primjena bio-psiho-socijalnog modela na lokalnom planu, na području Tuzlanskog kantona, organizacija Save the Children pripremila je ovaj Priručnik za izvještavanje o djeci s poteškoćama i/ili invaliditetom i inkluziji u obrazovne i društvene procese.26/10/2020713KB
application/pdfProgram za razvoj socio-emocionalnih kompetencija djeceProgram za razvoj socio-emocionalnih kompetencija djece nastao je u sklopu projekta ENVISION – Kreiranje podržavajućeg okruženja za socijalno uključivanje djece – faza II, koji Save the Children za sjeverozapadni Balkan (SCNWB), sa sjedištem u Sarajevu, sprovodi u partnerstvu s nevladinim organizacijama „Nova Generacija“ Banja Luka, „Otaharin“ Bijeljina, Omladinskim centrom „Vermont“ Brčko, Asocijacijom „Altruist“ Mostar, Centrom za prava djeteta Podgorica, i Asocijacijom „Defendologija” Nikšić, kao i centrima za socijalni rad Banja Luka, Bihać i Nikšić. Izradi Programa prethodila je analiza modela i praksi, odnosno programa koji se primjenjuju u radu s djecom uključenom u život i/ili rad na ulici i djecom u riziku u dnevnim centrima u Bosni i Hercegovini i zemljama u regionu.19/10/20201MB
application/pdfSmjernice za razvoj socio-emocionalnih kompetencija djeceKreiranje Smjernica za primjenu Programa za razvoj socio-emocionalnih kompetencija djece predstavlja doprinos unapređenju zaštite, položaja i prava djece u zemljama regiona, a posebno one grupacije djece koja zbog svog nepovoljnog socioekonomskog i porodičnog statusa odrasta u nepovoljnim i destimulativnim uslovima. Smjernice za primjenu Programa za razvoj socio-emocionalnih kompetencija djece namijenjene su širokom krugu praktičarki i praktičara koji rade sa djecom predškolskog i školskog uzrasta, bilo da je riječ o pružaocima dnevnih usluga u zajednici, predškolskim ustanovama, školama ili drugim ustanovama koje žele da primjenjuju program za unapređenje i razvoj kompetencija djece.19/10/20201MB

Pages