Downloads

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfBoys' Parliaments in refugee centres How children ‘Parliamentary sessions’ lead to improved lives among unaccompanied refugee and migrant children in camps in Bosnia and Herzegovina23/06/20212MB
application/pdfZa decu u pokretu, škola znači mnogo više od učenjaDesetine hiljada dece izbeglica i migranata nalaze se Srbiji, Bosni i Hercegovini, Grčkoj i ostalim u zemljama duž Balkanske rute, jedne od najvažnije ulazne tačke u Evropu. Zbog situacije u kojoj se nalaze, ova deca se često susreću sa velikim izazovima da nastave sa obrazovanjem. Obrazovanje je za njih od izuzetne važnosti, i mora im biti obezbeđeno. Jedino kroz obrazovanje deca u pokretu mogu da povrate svoje detinjstvo, postanu snažnija, steknu veštine i izgrade bolju budućnost za sebe i svoje porodice.18/06/2021767KB
application/pdfFor children on the move, school means more than lessonsUp to 50,000 refugee and migrant children are in the countries along the Balkans Route, one of the main entry routes to Europe. For them, access to quality education is often challenging, but immensely important and must be ensured. Through education, children on the move reclaim their childhood, build their skills and resilience and better future for themselves and their families.18/06/2021752KB
application/pdfSedra ExpressRefugee and migrant children accommodated in Temporary Reception Centre Sedra in Cazin, in Bosnia and Herzegovina, share their stories and experiences through the bulletin created with support from the Save the Children Child Protection Team.10/06/20211MB
application/pdfBorići Express Save the Children Child Protection Team working in the Temporary Reception Centre Borici, in Bihac, Bosnia and Herzegovina, supported unaccompanied and separated refugee and migrant children accommodated in the centre to share their stories and experiences through the Borici Express bulletin.26/03/20212MB
application/pdfSmjernice za integraciju HEART metodologije u nastavuHEART, je skraćenica za Healing and Education Through the Arts (Iscjeljenje i obrazovanje kroz umjetnosti), i jedan je od programa psihosocijalne podrške organizacije Save the Children koji se zasniva na umjetnosti, a čiji je cilj pomoći djeci izloženoj traumatskim iskustvima ili svakodnevnom stresu.HEART je prilagodljiv model, čija je namjera da se integriše u svakodnevni/sedmični rad sa djecom u vrtićima i školama ili drugim prostorima u zajednici u kojima borave djeca. Model je namijenjen djeci starosti 3 do 20 godina i trenutno se provodi u 20 zemalja svijeta. “Smjernice” uzimaju u obzir prilike u kojima se provode nastavni planovi i programi i potrebe nastavnog osoblja za ujednačenim načinom rada kroz konkretna uputstva o pružanju psihosocijalne podrške u nastavnom procesu zbog čega i nosi naziv: Smjernice za integraciju HEART metodologije u nastavne planove i programe.18/03/20212MB
application/pdfSpotlight on the refugee children in Romania-February 2021High increase of the number of refugees and migrants arriving in Romania in 2020 resulted in overcrowding of the accommodation centres, poor shelter conditions and lack of essential services. The report provides a comprehensive overview of the situation and children's needs.26/02/2021923KB
application/pdfSmjernice za sudije i tužioce - Latinica Vodič za sudije i tužioce na temu visokotehnološkog kriminala i zaštite djece u Bosni i Hercegovini, prvenstveno je namijenjen za podršku u realizaciji osnovnih obuka za sudije i tužioce koji rade ili se žele edukovati za rad na predmetima visokotehnološkog kriminaliteta u kojem se djeca javljaju kao počinioci, žrtve ili svjedoci. U Vodiču se posebna pažnja upravo poklanja osnovnim pojmovima visokotehnološkog kriminala, ukazuje na njegove pojavne oblike, daje prikaz savremenih trendova u izvršenju krivičnih djela iz ove oblasti i analizira normativni okvir koji reguliše ovu oblast u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u sferi krivičnopravne reakcije.15/02/2021590KB
application/pdfSmjernice za sudije i tuzioce - ĆirilicaVodič za sudije i tužioce na temu visokotehnološkog kriminala i zaštite djece u Bosni i Hercegovini, prvenstveno je namijenjen za podršku u realizaciji osnovnih obuka za sudije i tužioce koji rade ili se žele edukovati za rad na predmetima visokotehnološkog kriminaliteta u kojem se djeca javljaju kao počinioci, žrtve ili svjedoci. U Vodiču se posebna pažnja upravo poklanja osnovnim pojmovima visokotehnološkog kriminala, ukazuje na njegove pojavne oblike, daje prikaz savremenih trendova u izvršenju krivičnih djela iz ove oblasti i analizira normativni okvir koji reguliše ovu oblast u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u sferi krivičnopravne reakcije.15/02/2021650KB
application/pdfRadna sveska za prakticareProgram za razvoj socio-emocionalnih kompetencija djece, Smjernice za primjenu programa kao i prateća Radna sveska za praktičare/ke i Radna sveska za djecu nastali su u sklopu projekta ENVISION – Kreiranje podržavajućeg okruženja za socijalno uključivanje djece – faza II, koji Save the Children za sjeverozapadni Balkan (SCNWB), sa sjedištem u Sarajevu, sprovodi u partnerstvu s nevladinim organizacijama „Nova Generacija“ Banja Luka, „Otaharin“ Bijeljina, Omladinskim centrom „Vermont“ Brčko, Asocijacijom „Altruist“ Mostar, Centrom za prava djeteta Crne Gore, Podgorica, i Asocijacijom „Defendologija”, Nikšić, kao i centrima za socijalni rad Banja Luka,Bihać i Nikšić. Ova Radna sveska predstavlja sastavni dio Smjernica za primjenu programa za razvoj socio-emocionalnih kompetencija djece. Njen cilj je da mladim praktičarima početnicima i praktičarkama početnicama olakša primjenu Programa, a one koji već imaju iskustvo u radu sa djecom inspiriše da kontinuirano unapređuju svoju praksu uvođenjem novina koje prate potrebe djece sa kojom rade na razvoju njihovih socioemocionalnih kompetencija. 18/01/2021970KB

Pages